Assembly String İşlemleri

Assembly String İşlemleri   String (karakter dizisi) komutları bellekte blok halinde byte , word ve doubleword verileri üzerinde çalışmada kullanılır. Bir dizi verinin string olabilmesi için belli özelliklerde tanımlanması gerekir. Tek bir veri string olarak kullanılamaz. Dizi        DB 200 DUP (‘*’) Liste      DW 10 DUP (0) Text       DW ‘Bilgisayar Muhendisligi’ Bos        DW ‘             ‘ String tanımlanırken byte ve word (üst işlemcilerde doubleword) tanımlaması yapı...
More